Renoveer uw woning op een duurzame manier

Door werken in uw woning uit te voeren, kunt u elk jaar een aanzienlijk bedrag op uw energiefactuur besparen en tegelijkertijd uw comfort verbeteren.

Als u overweegt om renovatiewerken uit te voeren, gelieve dan aandachtig onze checklist 'Uw eigen woning duurzaam renoveren' door te nemen, die u de verschillende stappen zal tonen, die u dient te volgen:

 • Bereid u voor: analyseer uw woning, informeer u over de technische, administratieve en financiële elementen die nodig zijn voor de realisatie van uw project.

 • Vraag offertes aan: ga op zoek naar aannemers en vraag offertes die u vervolgens vergelijkt alvorens een keuze te maken.

 • Vraag voorafgaand aan de werken bepaalde financiële steunmaatregelen aan, zoals de renovatiepremie.

 • Volg de werken op.

 • Leg na de werken de laatste hand aan de financiële steunaanvragen.

Om u met deze stappen te helpen, kunt u bij het Homegrade genieten van gratis advies van onze deskundigen.

EEN GRATIS BEGELEIDING OP MAAT VOOR UW WERKEN

Of u nu huurder of eigenaar bent, wij begeleiden u bij elke stap van de door u geplande werken. Tijdens een afspraak op onze permanentie of bij u thuis informeren en begeleiden we u voor alles wat verband houdt met technische, administratieve en financiële oplossingen.

We bieden u een begeleiding 'op maat' aan, in functie van uw behoeften en vragen. Dat betekent dus ook dat de duur van die begeleiding kan variëren.

Tijdens de afspraak kunnen we u een hele waaier aan diensten aanbieden om u te helpen bij het nemen van beslissingen (op basis van informatie die u ons bezorgd zal hebben):

 • zoektocht naar en toelichting bij technische oplossingen voor uw woning (isolatie, installatie en regeling van verwarming en warmwaterproductie, ventilatie, hernieuwbare energiebronnen);

 • identificatie van en toelichting bij bepaalde reglementaire aspecten (EPB, stedenbouw, ..);

 • globale analyse van de offertes die u ontving;

 • financiële simulatie: raming van de winsten voor uw energiefacturen;

 • analyse en raming van, toelichting bij en voorbereiding van de financiële steunmaatregelen en financieringsoplossingen (Brusselse groene lening, energie- en renovatiepremies);

 • identificatie verstrekking van de eerste informatie over de formaliteiten en administratieve en juridische stappen;

 • identificatie van en toelichting bij nuttige en belangrijke informatie (groendak, regenwaterreservoir, gezondheid en binnenluchtvervuiling, lijsten van referenties voor keuze van professionals, ...).

Na de afspraak zullen we u als het nodig is een gepersonaliseerd verslag bezorgen dat één of meerdere van de volgende elementen herneemt:

 • de belangrijkste stappen om uw facturen te verminderen;

 • een diagnose van uw situatie;

 • onze technische, administratieve en financiële aanbevelingen op maat.

HOE DEZE AFSPRAAK VOORBEREIDEN ?

Om tijdens deze afspraak persoonlijk advies te kunnen geven, vragen we u het volgende voor te bereiden:

 • Uw laatste jaarlijkse stookoliefactuur en/of eindafrekening voor gas en elektriciteit
 • Uw laatste aanslagbiljet (vrijblijvend). Dit document is onontbeerlijk om u persoonlijke informatie te kunnen geven over de financiële steun waarop u in uw situatie aanspraak kunt maken.
 • Mocht u hierover beschikken: de architectplannen en het bestek van uw woning, alsook de offertes en facturen van de werken waarover u al beschikt.
 • In het geval van een collectieve woning: Kostenafrekening ISTA / Kostenafrekening TECHEM

Opgelet

De door het Energiehuis geleverde diensten en bezorgde documenten kunnen in geen geval de wettelijke verplichtingen vervangen op het vlak van EPB-reglementering, stedenbouw, huisvestingscode of leningen en financieringen. Het werk van het Huis kan nooit het werk van een architect, een krfeietverstrekker of een andere erkende professional vervangen.

Informeer u, voordat u investeert

De door het Energiehuis geformuleerde aanbevelingen zullen u begeleiden bij de renovatie van uw woning. Sommige van deze aanbevelingen zijn eenvoudig en direct toegankelijk en realiseerbaar. Andere zullen u helpen om de juiste vragen te stellen aan aannemers, architecten of bankiers en hen uw prioriteiten mee te delen. Aarzel ten slotte zeker niet om meerdere professionals te raadplegen en al uw vragen aan hen te stellen, voordat u start.

Wie contacteren?

Voor meer informatie over deze dienst of om rechtstreeks een afspraak te maken, neemt u contact op met het Homegrade.