Maak gebruik van een gratis huisbezoek om uw energieverbruik te verminderen

Eén van onze adviseurs kan bij u thuis langskomen om samen met u de voornaamste acties te bepalen. Hij stelt een diagnose met aandacht voor uw specifieke verwachtingen en legt duidelijk uit wat u kunt ondernemen om uw energiefactuur te drukken.

Dit bezoek en de andere diensten die door het Homegrade worden aangeboden, zijn niet-commercieel en gratis. Onze adviseurs zijn speciaal opgeleid om u te begeleiden en de door u ondernomen energiebesparende stappen te vergemakkelijken.

Hoe verloopt het bezoek?

Het bezoek duurt ongeveer 1,5 uur en bestaat uit drie delen:

 1. Samen met u analyseren we uw wensen en uw laatste energiefacturen (gas, elektriciteit, stookolie). Voor gas en elektriciteit bekijken we daarbij in het bijzonder de eindafrekeningen van uw energieverbruik.

 2. We bezoeken de woning samen met u.

 3. We stellen u een diagnose voor met aanbevelingen over acties die u kunt ondernemen:

  • de dagdagelijkse handelingen die u meteen kunt toepassen;

  • de kleine ingrepen die u eventueel kan ondernemen tegen een geringe kostprijs en waarvan er 3 gratis door onze adviseurs kunnen worden uitgevoerd tijdens een ander bezoek;

  • de renovatiewerken waarvoor er eveneens een begeleiding kan worden voorgesteld.

Enkele dagen na het bezoek bezorgen we u als het nodig is een gepersonaliseerd bezoekverslag dat één of meerdere van de volgende elementen herneemt::

 • de belangrijkste stappen om uw facturen te verminderen;

 • de diagnose van uw situatie op basis van de gegevens die samen met u verzameld werden;

 • onze voornaamste aanbevelingen om uw energiefactuur te verlagen;

 • financiële adviezen: op basis van gewestelijke gemiddelden en gegevens die u ons bezorgd heeft, kan onze adviseur een eerste raming maken van het benodigde budget om de werken uit te voeren, alsook een evaluatie van de financiële steunmaatregelen waarop u een beroep kan  doen.

Hoe dit bezoek voorbereiden?

Opdat het bezoek doeltreffend zou zijn en rechtstreeks tot aanbevelingen op maat zou kunnen leiden, vragen we u om het volgende voor te bereiden:

 • Uw laatste jaarlijkse stookoliefactuur en/of eindafrekening voor gas en elektriciteit.

 • Uw laatste aanslagbiljet (vrijblijvend). Dit document is onontbeerlijk om u persoonlijke informatie te kunnen geven over de financiële steun waarop u in uw situatie aanspraak kunt maken.

 • Mocht u hierover beschikken: de architectplannen en het bestek van uw woning, alsook de offertes en facturen van de werken die al werden uitgevoerd aan of gepland zijn voor uw woning.

Opgelet

En aucuDe door het Energiehuis geleverde diensten en bezorgde documenten kunnen in geen geval de wettelijke verplichtingen vervangen op het vlak van EPB-reglementering, stedenbouw, huisvestingscode, enz. Het werk van het Huis kan nooit het werk van een architect of een andere erkende professional vervangen.

Wie contacteren?

Indien u graag meer informatie wenst over deze dienst, de uren van een eventueel bezoek wilt kennen of rechtstreeks een afspraak wilt maken, neem dan contact op met Homegrade.